Tạo sự bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân

Quan điểm của tiến sĩ Tô Hoài Nam về việc tạo sự bình đẳng giữa DN nhà nước và DN tư nhân.

 

PV

Link nội dung: https://asmes.org.vn/tao-su-binh-dang-giua-doanh-nghiep-nha-nuoc-voi-doanh-nghiep-tu-nhan-a4615.html