Thư mời tham dự Hội thảo "Tháo gỡ khó khăn trong thực thi chính sách và thực hiện thủ tục hành chính về tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới"

z4092731414775-75b73c61e799d63e46c32830b5384e28-1675826266.jpg
 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Hội viên,

Trân trọng kính mời Quý Hội viên tham dự Hội thảo "Tháo gỡ khó khăn trong thực thi chính sách và thực hiện thủ tục hành chính về tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới" do VCCI Hồ Chí Minh phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Bình Phước, Lâm Đồng tổ chức.

Mục tiêu:

Đăng ký tham dự tại đường link: https://forms.gle/pxFD2GwXMWg6qjGo6

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Pháp chế - Trọng tại (VCCI HCM), điện thoại 087 789 2442, email: hungbui@vcci-hcm.com.vn.

Trân trọng kính mời Quý Hội viên quan tâm và đăng ký tham dự.

hoi-thao-tm-thao-go-kho-khan-cho-dn-thu-moi-page-0001-1675826128.jpg
 
hoi-thao-tm-thao-go-kho-khan-cho-dn-thu-moi-page-0002-1675826128.jpg
 
chuong-trinh-page-0001-1675826171.jpg
 
chuong-trinh-page-0002-1675826171.jpg
 

 

Link nội dung: https://asmes.org.vn/thu-moi-tham-du-hoi-thao-thao-go-kho-khan-trong-thuc-thi-chinh-sach-va-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-ve-tao-thuan-loi-thuong-mai-xuyen-bien-gioi-a4654.html