Mời tham dự “Hội chợ thương mại quốc tế Hoa Kỳ lần thứ nhất - America Expo 2024, kết hợp Tour du lịch mùa xuân nước Mỹ” từ ngày 29/03 đến 01/04/2024

<figure class="tplCaption image"><img alt="expo-cqa-page-0001-1703832265.jpg" src="https://asmes.org.vn/uploads/images/2023/12/29/expo-cqa-page-0001-1703832265.jpg" /> <figcaption>&nbsp;</figcaption> </figure> <p style="margin-top:8px; text-indent:10.0mm">Thực hiện chương trình công tác năm 2024, Phòng Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (VUCC) chủ trì tổ chức “Hội chợ thương mại quốc tế Hoa Kỳ lần...

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN