Điều kiện trở thành hội viên Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam

Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam

18/09/2021 11:09

Dưới đây là điều kiện để trở thành hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam (Asmes).

banner-4-1631938111.jpg
 

a) Hội viên chính thức của Hiệp hội:

- Hội viên tổ chức: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khu vực Phía Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội. Mỗi doanh nghiệp hội viên có một người đại diện tham gia Hiệp hội. Người đại diện doanh nghiệp hội viên phải là công dân Việt Nam, phải đủ thẩm quyền quyêt định những vấn để liên quan đến hoạt động của hội viên trong hoạt động của Hiệp hội. Khi thay đổi người đại diện hội viên phải thông báo bằng văn bản cho Ban Thường vụ Hiệp hội;

- Hội viên cá nhân: Doanh nhân, cán bộ quản lý và các cá nhân là công dân Việt Nam đã và đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam Việt Nam, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

b) Hội viên liên kết của Hiệp hội: Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trong phạm vi, lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội và tự nguyện gia nhập Hiệp hội, đều có thể trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội.

c) Hội viên danh dự của Hiệp hội: Công dân Việt Nam có uy tín, có nhiều công lao đóng góp cho hoạt động của Hiệp hội, có thể được Hiệp hội mời làm hội viên danh dự của Hiệp hội.

Bạn đang đọc bài viết "Điều kiện trở thành hội viên Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam" tại chuyên mục HỘI VIÊN. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline (028) 3838 5568 hoặc gửi email về địa chỉ info@asmes.org.vn.
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN