Thư mời tham dự Hội thảo "Tháo gỡ khó khăn trong thực thi chính sách và thực hiện thủ tục hành chính về tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới"

<div class="VCSortableInPreviewMode noCaption alignJustifyFull" data-style="" style="" type="Photo"> <div><img alt="z4092731414775-75b73c61e799d63e46c32830b5384e28-1675826266.jpg" data-original="z4092731414775-75b73c61e799d63e46c32830b5384e28-1675826266.jpg" rel="lightbox" src="https://asmes.org.vn/uploads/images/blog/Asmes/2023/02/08/z4092731414775-75b73c61e799d63e46c32830b5384e28-1675826266.jpg" type="photo" /></div> <div class="PhotoCMS_Caption">&nbsp;</div> </div> <p>Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Hội viên,</p> <p>Trân trọng kính mời Quý Hội viên tham dự Hội thảo&nbsp;<b>"Tháo gỡ khó khăn trong thực...

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN